1- Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

Avans ve Kredi Kapatma İş Akış Süreci

Banka Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

BES Ödemeleri İş Akış Süreci

Gelirlerden Alacaklar İşlemi İş Akış Süreci

Günlük Banka İşlemleri İş Akış Süreci

İcra Ödemeleri İş Akış Süreci

KDV1-Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamesi Hazırlama İş Akış Süreci

Kefalet Ödemeleri İş Akış Süreci

Kesenek Gönderme İşlemleri İş Akış Süreci

Kişi Borçları Tahsilat İşlemleri İş Akış Süreci

Nakit Talep İşlemleri İş Akış Süreci

Ödeme Emri Kontrol İşlemleri İş Akış Süreci

Sendika Ödemeleri İş Akış Süreci

Şifre Verme İşlemleri İş Akış Süreci

Taşınır Giriş Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

Teminat Mektubu Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

2- Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Ön Mali Kontrol İşlemleri İş Akış Süreci

Mali İşlemler Süreç Akış Şeması

3- Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

Faaliyet Raporları İş Akış Süreci

Stratejik Planın Hazırlanması İş Akış Süreci

4- Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akış Süreci

Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

Bütçe İşlemleri İş Akış Süreci

Kurumsal ve Mali Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akış Süreci

Ödenek Aktarma İşlemleri İş Akış Süreci

Ödenek Ekleme İşlemleri İş Akış Süreci

Ödenek Serbest Bırakma İşlemi İş Akış Süreci

Performans Programı İzleme ve Değerlendirme İş Akış Süreci

Performans Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

Yatırım Detay Programı Hazırlama İş Akış Süreci

Yatırım Dönemsel Gerçekleşme Raporlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Yatırım Programı Revizesi İş Akış Süreci

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporları İş Akış Süreci