MİSYON

Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamak, mali mevzuat açısından diğer birimlere danışmanlık hizmeti sunmak ve stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ile mali mevzuat alanlarında kalifiye personel yetiştirmek.


VİZYON

Bilgi birikimine ve kalite anlayışına sahip personeliyle bilimsel ve mali mevzuatla ilgili tüm gelişmeleri takip eden, üniversitemiz harcama birimlerine mali mevzuat, muhasebe, bütçe, iç kontrol, ön mali kontrol  konusunda en iyi hizmeti sunan, hesap verebilirlik ve mali saydamlığa dayalı görev anlayışı içinde, paydaşları ile evrensel değerlere dayalı bir iletişimi benimseyen, saygın ve güvenilir bir başkanlık olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

- Doğruluk ve güvenirlilik
- Hesap verilebilir olmak
- İş disiplinine sahip olmak
- Değişime açık olmak
- Etik değerlere bağlı olmak
- Şeffaflık